Gouden Diashantlap

Ieder jaar reikt  het koor de Gouden Diashantlap uit.

Deze troffee is voor een persoon of vereniging die iets voor ons koor heeft betekend of voor koren in het algemeen een positieve bijdrage heeft geleverd .

 

2023 Mannenkoor de Meulezengers

Inspiratiekoor 2023 

www.meulezengersvenlo.nl

———————————————————————————————————————-

2022  Angelique Pijnenburg 

Na 11 jaar afscheid genomen van het koor als dirigente.

———————————————————————————————————————

2021 Thei & Marij (deze  wordt nog uitgereikt)

Vrienden van het koor en een uithangbord voor Limburgse muziek.

——————————————————————————————————————–